Thursday, 6 October 2011

TOPIK MATEMATIK TAHUN 5

Matematik tahun 5 mempunyai beberapa topik iaitu :

 •  Unit 1 : Whole numbers / Nombor Bulat
 •  Unit 2 : Fractions / Pecahan
 •  Unit 3 : Decimals / Perpuluhan 
 •  Unit 4 : Percentage / Perpuluhan
 •  Unit 5 : Money / Wang
 •  Unit 6 : Time / Masa
 •  Unit 7 : Length / Panjang
 •  Unit 8 : Mass / Jisim
 •  Unit 9 : Volume of liquid / Isipadu cecair
 •  Unit 10 : Shape and space / Bentuk dan ruang
 •  Unit 11 : Data handling / Pengendalian Data

No comments:

Post a Comment